Back to top

Hirdetmény

A GTH Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046488; székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. 1. em. 8.) részvényesei 2020.08.06. napján meghozott határozatukkal döntöttek a Társaság alaptőkéjének 3.291.000.000,- Ft-al, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal történő leszállításáról a tőkecsökkenés arányában elszámolandó felhalmozott vagyon figyelembevételével. A Társaság alaptőkéje 3.291.000.000,- Ft-tal, azaz hárommilliárd-kétszázkilencvenegymillió forinttal csökken, ennek következtében az alaptőke összege 12.500.000,- Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint lesz. Az alaptőke leszállításának oka: tőkekivonás.

Az alaptőke leszállítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:310. § (2) bekezdése alapján a részvények darabszámának a csökkentésével kerül sor. A Társaság a 330.350 db 10.000,- Ft névértékű törzsrészvényeinek számát 1.250 db-ra csökkenti.

A leszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 1.250 darab 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásához a Társaság az 50 db 66.070.000,- Ft névértékű, összevont címletű részvényeit bevonja, és helyettük - a Társaság leszállított alaptőkéjének megfelelően - 50 darab 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint névértékű, összevont címletű részvényokirat kerül előállításra.

A társaság a Ptk. 3:312. § (2) bekezdése szerint felhívja hitelezőit, hogy amennyiben a társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben a jelen hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tartanak igényt, azt a jelen hirdetmény második közzétételét követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be. A társaság az ismert hitelezőit közvetlenül értesíti.